Safety Switch

คุณสมบัติสินค้า:

Share

- Safety Switch แบบ Fusible Type(ติดตั้งฟิวส์ได้)
- ระบบคันโยก Quick-Make, Quick-Break จับสะดวก สับง่าย
- ระบบป้องกันกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน และไม่สามารถสับสวิตซ์ขณะเปิดฝา
- ตัวเครื่องกันน้ำ สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้
- ใช้งานกับไฟเฟส 1 เฟส 2 สาย 240 โวลท์

Powered by MakeWebEasy.com